+خواهر جون تو میخوای چیکاره بشی؟

-من خانوم مدیر میشم عزیزم:)

+منم دوسدارم شیمیدان بشم اوممم معمارم دوسدارم بشم خوبه (با حالتی متفکرانه!)

-ایشالا همونی بشی که دوسداری

+ولی اصلا دوسندارم معروف بشماااا اصصلا

-عه اخه چرا؟!!

+(با حالتی خیلی جدی و کمی اخمالو!!)چون اگه معروف بشم واسم جک میسازن!!!!

- :| خخخخ