+خوشبحالش چقدر سرخوشه چقدر شاده هیچ غمی نداره

  _کیو میگی؟

+ "ز" رو دیگه دیدی همیشه میخنده؟واقعا اصن به نظرت غصه میدونه ینی چی؟

_اهااا اون دختر چش سبزه رو میگی؟اره خیلی خوشم میاد ازش انرژی مثبته

+چرا یکی مثه اون همیشه باید شادباشه و یکی مثه من همیشه غمگین؟

_تو از کجا میدونی اون غمو غصه نداره مگه تو توی زندگیش هستی باران دوست صمیمیش میگف "ز" سختی تو زندگیش زیاد کشیده

+هه تا سختی رو چی معنی کنی

_حالا بیخیال این حرف ها پاشو پاشو که داره دیر میشه الان استاد میره سرکلاس خدانکنه دیر برسیم پدرمونو در میاره

...

رفتنو نمیدونستن اون دختری که میز جلویی نشسته و سرش رو میزه منم!همونی که بنظرشون هیچ غمو غصه ای تو دلش نیس همونی که همیشه شاده و پرانرژی ...

اخه عزیز من تو از من چی میدونی که اینطوری سریع منو سرخوشو بی غم تصور میکنی اخه تو از دل من خبر داری؟چقدر راحت همو تجزیه و تحلیل میکنیم ای کاش اینقدر سطحی نگر نمیبودیم...